دوشنبه, 20 مرداد 1399

 

 
 استخر كاج

محل اجرا: يزد

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 85

بیشتر ...
 

 
 زمين چمن ورزشگاه هرات

محل اجرا: خاتم(هرات)

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 83

بیشتر ...
 

 
 سالن 6000نفري

محل اجرا: يزد

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 83

بیشتر ...
 

 
 سالن چندمنظوره كوشكنو

محل اجرا: اردكان

تاریخ شروع: 1376

تاریخ بهره برداری: 1383

بیشتر ...
 

 
 زمين چمن تختي بافق

محل اجرا: بافق

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 82

بیشتر ...
 

 
 سالن نير

محل اجرا: تفت(نير)

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 81

بیشتر ...
 

 
 سالن نشاط طبس

محل اجرا: طبس

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 81

بیشتر ...
 

 
 سالن كشتي ورزشگاه پوراكبري(تمريني)

محل اجرا: ابركوه

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 1381

بیشتر ...
 

 
 سالن كاراته ورزشگاه پوراكبري(تمريني)

محل اجرا: ابركوه

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 1381

بیشتر ...
 

 
 سالن اسكواش يزد

محل اجرا: يزد

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 81

بیشتر ...
 

 
 استخر سرپوشيده مهريز

محل اجرا: مهريز

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 79

بیشتر ...
 

 
 پايگاه قهرماني ورزشگاه شهيدنصيري

محل اجرا: يزد

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 79

بیشتر ...
 

 
 سالن بانوان كوثر

محل اجرا: يزد

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 1379

بیشتر ...
 

 
 استخربانوان يزد

محل اجرا: يزد

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 1379

بیشتر ...
 

 
 سالن ابرندآباد

محل اجرا: يزد

تاریخ شروع:

تاریخ بهره برداری: 1376

بیشتر ...
 

 
 سالن بيده ميبد

محل اجرا: ميبد

تاریخ شروع: 1386

تاریخ بهره برداری: 1388

بیشتر ...
 

 
 سالن صدرآباد اردكان

محل اجرا: اردكان

تاریخ شروع: 1386

تاریخ بهره برداری: 1387

بیشتر ...
 

 
 پيست دوچرخه سواري يزد

محل اجرا: يزد

تاریخ شروع: 1385

تاریخ بهره برداری: 1387

بیشتر ...
 

 
 استخر سرپوشيده بافق

محل اجرا: بافق

تاریخ شروع: 83

تاریخ بهره برداری: 86

بیشتر ...
 

 
 استخر سرپوشيده اردكان

محل اجرا: شهرستان اردكان

تاریخ شروع: 76

تاریخ بهره برداری: 86

بیشتر ...
 

 
« 1 2 3 4 » صفحه:
تمام حقوق اين سايت متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان يزد ميباشد. استفاده از مطالب سايت با ذكر نام و لينك به اين سايت مجاز مي‌باشد.
Designed in
Narvan
 |  Powered by DCMS 3.2  |  Developed & Support By Diba Group